Zespół ds. Administracyjno-Gospodarczych - Komenda Miejska Policji w Elblągu

Zespół ds. Administracyjno-Gospodarczych

Zespół ds. Administracyjno-Gospodarczych

Zespół ds administracyjno-Gospodarczych Komendy Miejskiej Policji w Elblągu

82-300 Elbląg, ul. Królewiecka 106

tel. 55 230 17 60
fax 55 230 17 68

koordynator zespołu

Henryk Burczyk
e-mail: henryk.burczyk@elblag.ol.policja.gov.pl

tel. 55 230 17 60
fax 55 230 17 68