Komunikacja z osobami niesłyszącymi - Komenda Miejska Policji w Elblągu

Komunikacja z osobami niesłyszącymi

Komunikacja z osobami niesłyszącymi

Osoby niesłyszące oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się (zwane dalej „osobami uprawnionymi”) w celu załatwienia sprawy w Komendzie Miejskiej Policji w Elblągu skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika.

KONTAKT Z URZĘDEM

Komenda Miejska Policji w Elblągu 

82 - 300 Elbląg

al. Tysiąclecia 3

fax 47 73 415 58

Adres poczty elektronicznej: dyzurny@elblag.ol.policja.gov.pl

Wysyłając sms-a lub wiadomość za pośrednictwem maila lub faksu proszę podać następujące dane:

imię i nazwisko;
adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość);
sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (adres poczty elektronicznej, numer faksu, numer telefonu);
wpisz rodzaj sprawy, z jaką zgłasza się osoba uprawniona, lub nazwę wydziału do którego zgłasza sprawę (lub który prowadzi sprawę już rozpoczętą);
wpisz termin spotkania (zgłoszenie należy przesłać co najmniej na 3 dni robocze przed spotkaniem);
wpisz metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Ponadto u oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu jest terminal wideo do komunikacji dla osób niesłyszących z aplikacją konsultanta. Jest to system wideokonferencji web-owych. 

Powrót na górę strony