Poszukiwany Głowacki Rafał - Osoby poszukiwane - Komenda Miejska Policji w Elblągu

Osoby poszukiwane

Poszukiwany Głowacki Rafał

Poszukiwany Głowacki Rafał. GŁOWACKI Rafał, s. Roberta i Stefanii. ur. 06.10.1980 r. w Elblągu Ww. mężczyzna poszukiwany jest za przestępstwo z art. 209§1kk.

Art. 209. § 1.  Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki przez niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Prosimy wszystkie osoby, które mogłyby udzielić informacji na temat miejsca pobytu poszukiwanego o przekazanie informacji na numer telefonu alarmowego 997 (z tel. komórkowego 112).