Poszukiwany listem gończym JANCZAK Bogusław - Osoby poszukiwane - Komenda Miejska Policji w Elblągu

Osoby poszukiwane

Poszukiwany listem gończym JANCZAK Bogusław

Poszukiwany listem gończym JANCZAK Bogusław, s. Jana i Marii. ur. 17. 09. 1954 w Gdańsku Ww. mężczyzna poszukiwany jest za przestępstwo z art. 278§3kk.

Art. 278. § 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Prosimy wszystkie osoby, które mogłyby udzielić informacji na temat miejsca pobytu poszukiwanego o przekazanie informacji na numer telefonu alarmowego 997 (z tel. komórkowego 112)