Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Elbląg: Chcesz zostać policjantem? Zgłoś się do nas

Data publikacji 21.02.2018

Jeżeli chcesz z nami pracować, tworząc 100 tysięczną formację i odpowiadać za bezpieczeństwo wewnętrzne kraju - zrób pierwszy krok. Zgłoś się do Sekcji Doboru Policji i zapytaj o zasady rekrutacji.

To zawód dla ludzi z pasją. Dużo wymagający i dużo dający w zamian. Warto spróbować, bo naprawdę warto. Co trzeba zrobić, aby służyć w Policji? Oto szybki sposób na przejście wymaganych procedur.

Kto ma szansę na służbę w Policji? Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji musi spełnić następujące wymagania: posiadać polskie obywatelstwo, posiadać nieposzlakowaną opinię, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystać z pełni praw publicznych, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować oraz dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych. Dodatkowo  osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Tyle mówią podstawowe wymogi formalne. Jeżeli je spełniasz, to znaczy, że możesz rozpocząć starania o przyjęcie do służby. Krok pierwszy to złożenie dokumentów niezbędnych do przyjęcia. Wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty do pobrania znajdują się pod tym linkiem: http://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/wolnytekst/30101,Jak-zostac-policjantempracownikiem-policji.html

kom. Krzysztof Nowacki oficer prasowy KMP w Elblągu